Projektai (ES)Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas pramonės įmonėje UAB „Grafų baldai“ (2023 m.)

UAB „Grafų baldai“ 2023-2025 metais pagal 2022–2030 metų plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 05-001-01-04-02 „Skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos“ veiklos sritį „Skatinti atsinaujinančių energijos išteklių diegimą pramonės įmonėse (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas)“ planuoja įgyvendinti projektą „Atsinaujinančių energijos išteklių diegimas pramonės įmonėje UAB „Grafų baldai“ (2023 m.)“ (projekto Nr. 02-011-K-0087), kurio pagrindinis tikslas – didinti AEI dalies gamybą galutiniame energijos suvartojime. Projekto dėka įmonėje bus įdiegtos 3 (trys) saulės energijos jėgainės (60 kW + 90 kW + 150 kW), kurių bendra galia 300 kW. 

Sėkmingai įgyvendintas projektas prisidės prie AEI dalies didinimo galutiniame energijos suvartojime, tuo pačiu paskatins AEI didesnį naudojimą pramonės sektoriuje. Taip bus švelninamas Lietuvos poveikis klimato kaitai, sprendžiama oro taršos, efektyvaus išteklių naudojimo problema ir mažinama priklausomybė nuo energijos importo. 

Bendra projekto vertė: 226.103,00 Eur 

Europos regioninės plėtros fondo lėšomis finansuojama dalis: 132.048,13 Eur 

Projekto pradžia: 2023 m. kovo mėn. 

Projekto pabaiga: 2025 m. liepos mėn.

UAB „Grafų baldai“ investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą (projekto Nr. 13.1.1-LVPA-T-859-01-0033)

UAB „Grafų baldai“ 2020 - 2021 m. planuoja įgyvendinti projektą „UAB „Grafų baldai“ investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą“, kurio pagrindinis tikslas – investuoti į kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybą, tokių būdu UAB „Grafų baldai“ prisidės kovojant su COVID-19 bei padidins savo pajamas. Šio projekto dėka UAB „Grafų baldai“ investuos į inovatyvios gamybos verslo plėtrą ir įmonėje įdiegs inovacijas, kurių dėka galės pradėti gaminti kovai su COVID-19 reikalingus produktus, t.y. asmenines apsaugos priemones. 

UAB „Grafų baldai“ asmenines apsaugos priemones planuoja tiekti sveikatos priežiūros įstaigoms, tačiau planuojamos gaminti asmeninės apsaugos priemonės taip pat galės būti naudojamos ne tik sveikatos priežiūros įstaigose, bet ir grožio salonuose, maisto pramonės įmonėse bei kituose sektoriuose. 

Projekto vykdytojo pavadinimas: UAB „Grafų baldai“ 

Bendra projekto vertė: 232 137,00 Eur Finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo kaip ES atsako į COVID-19 pandemiją priemonė Europos Sąjungos lėšomis finansuojama dalis: 220 530,15 Eur 

Projekto pradžia: 2020 m. lapkričio 3 d. 

Projekto pabaiga 2021 m. balandžio 8 d.